Huisregels BTC-trialterrein D’n Heyacker maart98 / febr09 (update februari 2024)

1. Vanaf 6 jaar is BTC-lidmaatschap, rekening houdend met onderstaande items, noodzakelijk.
* trialfiets is toegestaan. Bij frequente trialterreinaanwezigheid of clubtrialdeelname is ‘steunend -lidmaatschap’ noodzakelijk.
* bij rijden op een motorrijtuig is een KNMV-districtslicentie verplicht.
* quad-rijden is t/m 7 jaar mogelijk; ouder/begeleider is zelf hoofdverantwoordelijk en dient een volwaardig lidmaatschap (steunend of triallist) te hebben.
* overige motor-aangedreven voertuigen zijn verboden op het trialterrein.

2. ALLEEN BTC LEDEN mogen gebruikmaken van alle trialmogelijkheden op het terrein. Buiten het terrein mag niet getrialled worden.
Zorg ervoor dat er altijd minimaal twee personen aanwezig zijn; trial nooit alleen.
Op woensdag, zaterdag en zondag vindt er onder begeleiding (indien gewenst en afgesproken) een training plaats.

3. ALLE LEDEN hebben het recht op een sleutel die de toegang tot het trialterrein mogelijk maakt.
Bestuursleden en enkele commissieleden bezitten een sleutel t.b.v. het hoofd- en materiaalgebouw.

4. 4. NIET LEDEN kunnen op trainingsdagen gebruikmaken van de bestaande trialmogelijkheden, onder betaling van € 10,- voor het gebruik van het terrein op eigenrisico. Men is verplicht om zelf zorg te dragen voor de verplichte WAM verzekering, middels KNMV licentie. Indien men geen KNMV trial licentie heeft mag er niet getriald worden. Er bestaat de mogelijkheid om online een dag licentie kopen via de KNMV.

5. Groepjes(aspirant, motor) trialrijders, dus NIET LEDEN, mogen ook gebruikmaken van het trialterrein; echter er moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:
* In overleg met en na goedkeuring van het BTC-bestuur (vooraf opgeven bij voorkeur via aanmelden@btcbaarlo.nl of melden bij een van de bestuursleden). Een vergoeding per rijder wordt dan afgesproken. Indien noodzakelijk vindt er begeleiding door een bestuurs- of clublid plaats.
* Bij commerciële activiteiten wordt alles nauwgezet met het BTC-bestuur besproken (verzekering, vergoeding, begeleiding, tijdstip e.d.). Per groep is dit eenmaal per jaar mogelijk.

6. IEDEREEN is, indien men als laatste het BTC-trialterrein verlaat, verplicht om te zorgen dat de gebouwen gesloten zijn en ook de slagboom dicht en op slot gedaan wordt.

7. Tijdens de door BTC georganiseerde trials is het verplicht om de motor uit te zetten als je bij de non-stop staat te wachten.

8. Op het parkeerterrein MAG je met de trialmotor RIJDEN. ALLEEEEEN …… STAPVOETS en op TWEE wielen!

9. Dat de aankoop van een nieuw trialmotor door een van de leden volgens goed gebruik op het trialterrein(na de training) wordt gevierd met een, door de trotse eigenaar gesponsord, kratje fris /alcohol vrij bier.

Scroll naar boven