De KNMV heeft 5 maart jl. het trial regelement geüpdatet en gefinaliseerd; bijgaand de volledige versie zoals ook van kracht op de ONK – NKJ zondag 17 maart bij de Baarlose Trialclub. KNMV-Trial-en-Trial-Technisch-Reglement-2024-versie-05-03-2024

Lees het geheel weer eens goed door want er zijn enkele wezenlijke wijzigingen zoals onderstaand als voorbeeld weergegeven (pagina 10 van het regelement):

 De motor van de motorfiets stil valt, terwijl de rijder leunt of steunt op de grond of anderszins (dit is niet van toepassing als de rijder op een motor met elektromotor rijdt)
 De motor van de motorfiets stil valt, terwijl enig deel van de motorfiets, behalve de banden, de grond raakt (dit is niet van toepassing als de rijder op een motor met elektromotor rijdt)
 De motor van de motorfiets stil valt en weer gestart kan worden met een voet op de grond, leunt of steunt wordt dit bestraft met 1 strafpunt.
 De motor van de motorfiets stil valt en weer gestart kan worden met 2 voeten op de grond, wordt dit bestraft met 2 strafpunten, tot max. 3 strafpunten.

Scroll naar boven